LP 130: Sarado (Close)

December 16th, 2010 Permalink

Kadalasan isang maliit na bagay lamang ang humahadlang sa ating matayog na pangarap.

Kuha ito sa   Annapolis ,Maryland

Para sa Litratong Pinoy

Leave a Reply