Tagged: Baltimore

Kadarating ko palang sa trabaho ay uwing-uwi na ako. Sabado at walang pasok ang mahal ko, eto ako na ina-antok antok sa trabaho. Di man lang maka-idlip at baka mahuling nakapikit.

Sa bintana panay ang silip, umaasa sa liwanag na sasapit.

Malayo pa ang umaga…isang sakay pa!